top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Corporate governance v praxi

Corporate governance v praxi, reaguje na zvyšující se zájem firem i regulátorů o corporate governance a její řádnou administraci. Je určený pro aktualizaci praxe corporate governance pro útvary, které podporují činnost správních orgánů (kanceláře představenstva, GŘ, tajemníci společností, právní, compliance, interní audit).

Cílem workshopu je poskytnout účastníkům informace a připravit je tak, aby byli v každém okamžiku buď sami unést důkazní břemeno péče řádného hospodáře (členi správních orgánů) nebo byli schopni poskytnout členům správních orgánů podporu pro unesení důkazního břemene péče řádného hospodáře (útvary podporující činnost správních orgánů).A to může být zejména po vstoupení platnosti „Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“ zejména pro členy správních orgánů klíčové, protože jakékoli sankce uvalené na společnost v rámci tohoto zákona pak mohou být akcionáři vymáhané na statutárech právě pro porušení péče řádného hospodáře (a to i zpětně, tj. i poté co již odešli ze společnosti).

Po absolvování workshopu získají účastníci celkový přehled problematiky správy a řízení společností. Získají přehled o korporačních dokumentech, jejich přípravě, vnitřní logice a účelu. Dozví se rovněž, jak uvést do praxe rámec compliance.

Seznámí se požadavky na řádnou administraci správních procesů. Provedeme vás procesy správy a jejich nástroji, včetně manuálu člena správního orgánu, servisem pro členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit. Stranou nezůstane ani plánování práce správních orgánů, tvorba a oběh dokumentů, zápisy ze zasedání, archivace dokumentů, příprava volby členů DR volených zaměstnanci.

Lektoři:
Ing. Jana Klírová – renomovaná lektorka s více než patnáctiletou poradenskou praxí v oblasti corporate governance, autorka stovek článků, knihy „Corporate Governance“ a uznávaná autorita v oblasti corporate governance.
Ing.Vladimír Brož, MBA, LLM – senior konsultant v oblasti administrace procesů corporate governance se 14 lety praktických zkušeností na pozici company secretary, company vice-secretary a ředitel kanceláře správních orgánů v Telefónice Czech Republic a jejích právních předchůdcích. Je spoluautorem a lektorem Národního certifikačního programu administrace správy společností. Vladimír je také dlouholetým prezidentem Českého institutu tajemníků obchodních společností.

 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic