top dekor
česky english version

Nové služby pro tajemníky a ředitele kanceláří správních orgánů

Pro rok 2012 CGPartners ve spolupráci s ČITOS (Český institut tajemníků obchodních společností) nabídne novou službu pro zkušené tajemníky a ředitele back-office představenstev a dozorčích rad formou „field assistence“. Špičkový certifikovaný tajemník navštíví svého kolegu tajemníka na jeho pracovišti a seznámí se s procesem administrace správy tak, jak každodenně probíhá. Získané informace analyzuje, porovná s „best practice“, připraví praktická doporučení a poradí, jak lze proces zlepšit a poskytnout tak členům představenstva a dozorčí rady jistotu, že mají všechna osobní rizika vyplývající z jejich funkce pod kontrolou a v případě potřeby unesou zákonné důkazní břemeno náležité péče.

Pro společnosti, které administraci své správy teprve vytvářejí a členové jejich představenstva a dozorčí rady chtějí získat jistotu, že mají všechna osobní rizika vyplývající z jejich funkce pod kontrolou a v případě potřeby unesou zákonné důkazní břemeno náležité péče, CGPartners nabízí vyslání svého experta certifi jako„interim tajemníka“. Expert nastoupí na dohodnutou dobu do společnosti jako „interim tajemník“, provede audit compliance a analýzu rizik stávajícího způsobu administrace správy společnosti, zpracuje projekt up-gradu administrace správy, který bude představovat „best practice“ administrace správy a po schválení představenstvem vaší společnosti tento systém uvede do života, předá systém pověřenému pracovníkovi - tajemníkovi a naučí ho s ním pracovat a dále jej rozvíjet.

více informací kontaktujte office@cgp.cz nebo vyplňte náš online formulář zde >>

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic