top dekor
česky english version
WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE 2010 Photogalery 2010 Speakers Partners WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE 2011

corporate governance consulting and training
1x1px

 WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE

Conference 2010

 
CGPartners in co-operation with:  
             
 

 

The goal of this inaugural conference was to allow participants to meet the very women and men who are inspiring, revitalizing and transforming business. We were concentrating on issues that influence the role of women in corporate governance. We offered our audience the unique opportunity to hear personal success stories and share experience associated with the advancement of women to senior positions and to the boardrooms.

This exclusive conference is organized by CGPartners the oldest corporate governance and organizational culture consultancy in the Czech Republic and supported by British Chamber of Commerce in Czech Republic and Prague Leadership Institute

Our ambition is to help women in the CEE region to overcome the traditional and cultural practices of the masculine and patriarchal corporate culture and offer them perspectives of role models to motivate them to move up the career ladder to the board positions.

 

 

 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Cílem prvního ročníku konference bylo umožnit účastníkům poznat a potkat ženy i muže, kteří se svými profesními i osobnostními charakteristikami stali inspirací pro svět businesu. Konference se zaměřovala na osobní zkušenosti a otázky ovlivňující roli a přidanou hodnotu žen v corporate governance. Nabídli jsme našemu publiku unikátní příležitost inspirovat se osobními zkušenostmi a příběhy a sdílet poznatky spojené s prosazováním žen do manažerských pozic a do správních orgánů společností. 

Tato výjimečná konference je organizována společností CGPartners, nejstarší českou společností specializovanou na poradenství a vzdělávání v oblasti corporate governance a je podporována Britskou obchodní komorou v České republice a Prague Leadership Institute

Ambicí konference je pomoci ženám překonat v CEE regionu tradičně zakotvené kulturální praktiky maskulinní a patriarchální společnosti, nabídnout jim perspektivu modelů chování tak, aby neměly obavy stoupat po kariérním žebříčku až do správních orgánů společností.

 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic