top dekor
česky english version
WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE 2010 Photogalery 2010 Speakers Partners WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE 2011

corporate governance consulting and training
1x1px

WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE

Tato výjimečná konference je organizována společností CGPartners, nejstarší českou společností specializovanou na poradenství a vzdělávání v oblasti corporate governance a je podporována Britskou obchodní komorou v České republice a Prague Leadership Institute

Naší ambicí je pomoci ženám překonat v CEE regionu tradičně zakotvené kulturální praktiky maskulinní a patriarchální společnosti, nabídnout jim perspektivu modelů chování tak, aby neměly obavy stoupat po kariérním žebříčku až do správních orgánů společností.

pro možnosti partnerství kontaktujte office@cgp.cz 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 WOMEN IN CORPORATE GOVERNANCE

This exclusive conference is organized by CGPartners the oldest corporate governance and organizational culture consultancy in the Czech Republic and supported by British Chamber of Commerce in Czech Republic and Prague Leadership Institute

Our ambition is to help women in the CEE region to overcome the traditional and cultural practices of the masculine and patriarchal corporate culture and offer them perspectives of role models to motivate them to move up the career ladder to the board positions.

for partnership opportunities contact office@cgp.cz

 

Suppoorted by:

          

 

Silver Partner

 

Partners:

           
 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic