top dekor
česky english version
Corporate governance Administrace správy-Tajemníci Firemní kultura - Cultural Values Assessment 1x1px

Field assistance administrace správy


Náš špičkový specialista z praxe navštíví vašeho kancelář správy spolčenosti (tajemníka/ci), na a seznámí se s procesem administrace správy tak, jak každodenně probíhá. Získané informace analyzuje, porovná s „best practice“, připraví pro vás praktická doporučení a poradí, jak lze proces zlepšit a poskytnout tak členům vašeho představenstva a dozorčí rady jistotu, že mají všechna osobní rizika vyplývající z jejich funkce pod kontrolou a v případě potřeby unesou zákonné důkazní břemeno péče řádného hospodáře. 

 

 

 

Interim company secretary - administrace správy

Pro společnosti, které administraci své správy teprve vytvářejí a členové jejich představenstva a dozorčí rady chtějí získat jistotu, že mají proces správně nastavené, všechna osobní rizika vyplývající z jejich funkce pod kontrolou a v případě potřeby unesou zákonné důkazní břemeno náležité péče, společnost CGPartners nabízí vyslání svého experta jako interim tajemníka“.

Základní balíček:

- expert CGP nastoupí na dohodnutou dobu do vaší společnosti  jako „interim tajemník“

- provede audit compliance a analýzu rizik stávajícího způsobu administrace správy společnosti

- zpracuje projekt up-gradu vaší administrace správy, který bude představovat „best practice“ administrace správy a po schválení představenstvem vaší společnosti tento systém uvede do života

- předá systém pověřenému pracovníkovi- tajemníkovi/ci a naučí jí/ho s ním pracovat a dále jej rozvíjet

 

 

 

Coaching and in-company training

Nabídka individuálního rozvoje pokrývajícího všechny oblasti administrace procesů správy, které by corporate governance professional měl ovládat. Jsme si plně vědomi vytíženosti i náročnosti práce corporate governance professinals a proto navrhujeme rozvojový plán tak, aby byl flexibilní, časově příliš neomezoval, aby byl co nejvíce prakticky orientovaný a hlavně, aby po jeho absolvování měl účastník kompletní sadu aktuálních znalostí, dovedností a nástrojů umožňující co nejrychleji podávat špičkový výkon. 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic