top dekor
česky english version
Corporate governance Administrace správy-Tajemníci Firemní kultura - Cultural Values Assessment 1x1px

Cultural Values Assessment

"u zrodu každého rizika je selhání lidského faktoru ...."

 

Pomáháme lídrům budovat výkonou a hodnotově řízenou kulturu. Kulturu, která zvyšuje angažovanost zaměstnanců, pomáhá udržet a přilákat talentované lidi. Kulturu, která se stane vaší konkurenční výhodnou. 
  

CULTURAL VALUES ASSESSMENT

(HUMAN FACTOR RISK ASSESSMENT)

 

Vybudování výkoné, úspěšné a pružné organizační kultury je nejvýznamnějším zdrojem konkurenční výhody. Chcete porozumět pracovnímu chování, organizační kultuře a moci efektivně řídit vaši společnost - banku, výrobní firmu, pojišťovnu, nemocnici, univerzitu, státní či samosprávní úřad? Pak potřebujete znát odpovědi na následující otázky:

 

  • Jak identifikovat a omezit rizika selhání v pracovním chování a obchodním jednání?
  • Jak předcházet morálnímu hazardu a jeho následkům? cultural entropy
  • Jak identifikovat a jak porozumět bariérám a limitujícím hodnotám v organizační kultuře?
  • Jak identifikovat bariéry výkonnosti uvnitř organizace a eliminovat je?
  • Jak zajistit, aby se organizační kultura stala konkurenční výhodnou?
  • Jak efektivně zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb?
  • Jak sladit sdílené hodnoty napříč organizací?
  • Jak nastartovat a dlouhodobě udržet leadership založený na sdílených hodnotách?
  • Jak přilákat a udržet talentované lidi?

Cultural Values Assessment je soubor metod a nástrojů pro analýzu a rozvoj jednotlivců, leadershipu, týmů a celé organizační kultury. Vychází z současné době celosvětově nejuznávanější metodologie Cultural Transformation Tools. CVA umožňuje efektivně iniciovat a řídit transformace firemní kultury, talent a diversity management a rozvoj values based leadershipu.

Naši specialisté vytvoří společně s Vašimi odborníky na míru šitý průzkum CV(online nebo papírovou verzi). Mezi klíčové výhody metody patří rychlost (cca 12minut), efektivita, praktická použitelnost a vysoká návratnost. Výsledná závěrečná zpráva obsahuje detailní interpretaci rizikových faktorů organizační kultury. Určí index kulturálního rizika (entropie), určí kde v organizaci existují největší rizika selhání v pracovním chování a o co se opřít při tvorbě systému hodnocení a motivačního programu. Zpráva vyčerpávajícím způsobem analyzuje data získaná od manažerů i zaměstnanců tak, aby byla detailním vodítkem pro implementaci jednotlivých kulturálních změn nebo celého projektu managementu organizační kultury. Mezi klíčové výhody metody patří rychlost (cca 12minut), efektivita, praktická použitelnost a vysoký ROI
Výsledky analýzy firemní kultury slouží jako objektivní vstupy pro projekt rozvoje  kultury, který ve spolupráci s klientem připravíme a podpoříme jeho implementaci. 
     

Závěrečná zpráva podle definovaných demografických segmentů obsahuje:

  • detailní hodnotovou mapu celé Vaší organizace i jejích jednotlivých částí
  • hodnoty určující současnou kulturu Vaší organizace
  • vnímání současných vedením prosazovaných hodnot zaměstnanci
  • míru dysfunkce vaší organizační kultury, index kulturálního rizika (entropie) a mapu kulturální entropie pro každý z měřených segmentů
  • analýzu potenciálně limitujících hodnot a bariér vyšší výkonnosti
  • mapu rizik selhání v pracovním chování
  • hodnoty požadované Vašimi zaměstnanci
  • analýzu business needs scorecard

 

Dodáme Vám informace, analýzy a impuls, který potřebujete pro plánování, řízení a rozvoj vašeho businessu, vaší firemní kultury, vašich iniciativ diversity, talent managementu a rozvoje leadershipu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic