top dekor
česky english version
Corporate governance Administrace správy-Tajemníci Ethics & compliance Etické kodexy Interní marketing Firemní kultura - Cultural Values Assessment 1x1px

Ethics & compliance (management etiky a compliance)

CGPartners poskytuje komplexní poradenskou i vzdělávací podporu v managementu organizační kultury, etiky a compliance a ovládání rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání.

Náš tým Vám bude partnerem při:  

  • procesu rozvoje firemní a organizační kultury, budování souladu (compliance) se všemi požadavky specifickými pro váš obor podnikání (obchodní společnosti, banky, pojišťovny, zdravotnická zařízení, univerzity, organizace státní správy a samosprávy)
  • zajištění rozvoje a růstu vaší společnosti, tvorbě a implementaci strategie, politik a programů ethics a compliance
  • assessmentu klíčových parametrů organizační kultury, ethics a compliance efektivními nástroji cultural entropy©, Human Factor Risk Assessment©
  • implementaci programů týkajících se standardů pracovního chování včetně etiky chování managementu k zaměstnancům a zaměstnanců k zákazníkům, smluvním partnerům, dodavatelům, akcionářům a dalším oprávněně zainteresovaným stranám
  • vybudování funkčního reportovacího systému umožnujícího snižování rizik selhání v pracovním chování a obchodním jednání
  • přípravě specialistů HR k tvorbě a implementaci strategie managementu firemní kultury a etiky
  • tvorbě a administraci periodických tréninků zaměstnanců v etice pracovního chování, obchodního jednání a v oblasti compliance
  • tvorbě a implementaci efektivního case managementu, tj. vedení vnitřních šetření souvisejících s porušováním ethics&compliance
  • měření kritických rizik slučovaných firemních kultur při fúzích a akvizicích M&A, při integraci oblasti řízení rizik selhání pracovního chování, obchodního jednání a compliance dceřiných společností a mateřské společnosti

 

Vzdělávání a rozvoj 

Nabízíme komplexní přípravu odborníků pro rozvoj kultury, etiky a compliance ve společnostech, jeho efektivní management i administraci. Národní certifikační program managementu kultury, etiky a compliance zajišťuje komplexní přípravu manažerů kultury, etiky a compliance, ethics&compliance officers. Program je vytvořen ve spolupráci s Institute for Organizational Culture and Ethics Developmnet (IOCED) a je akreditovaný MŠMT.

 

Soubor metod a nástrojů pro diagnostiku a rozvoj lídrů, týmů a celé organizační kultury. více >>> 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic