top dekor
česky english version
v tisku 1x1px

 

Finanční management

 • Jak zajistit efektivní správu obchodní společnosti č. 9/2011 - Zcela zásadní pozornost je věnovaná administraci procesu správy a roli tajemníka společnosti (company secretary), která >>
 • Corporate governance a krize finančních trhů očima OECD 5/2009 - informace, se kterými by se měli seznámit správní orgány všech akciových společností, protože se jistě stanou východiskem pro aktualizaci Kodexu správy společností .... >>>
 • Česká ulička corporate governance 10/2008 - Tvrdohlavě jsme nebyli ochotni akceptovat pravidla jednoduchého korporátního světa minulých dvaceti let a tak dnes, v době turbulencí, nám fatálně budou chybět zkušenosti, o které bychom se dne mohli opřít..... >>>
 • Kulturální entropie - ukazatel ziskovosti firemní kultury - 04/2008 - Peníze vynaložené na měření kulturální entropie a na vytvoření infrastruktury managementu firemní kultury jsou nezpochbnitelně nejlepší investicí do lidských zdrojů firmy, investicí s rychlou a vysokou návratností ..... Cultural Entropy - indicator of organizationa culture

 

Interní auditor 

 •  Intenal Audit and Cultural Entropy – let’s don’t weasel-word  (Interní audit a kulturální entropie – nechoďme už dál okolo horké kaše2/2009 p. 27-28 - Klíčovým poznatkem corporate governance posledních měsíců je fakt, že interní auditor bude muset rozumět pracovnímu chování zaměstnanců, a jak ukázala krize finančních trhů, také umět odhadnout i vliv reálné firemní kultury na pravděpodobnost selhání pracovního chování všech úrovní firemní hierarchie .....   >>časopis Interní auditor cultural entropy

 

Focus - British Chamber of Commerce

 • Richard Barrett ke globální krizi 1/2009
 • Úspěšné vedení firmy založené na sdílených hodnotách 11/2008 - >>> cultural entropy

Ekonom

 • Jak zlepšit řízení a správu společnosti- 12.7.2007 - Nevíte, jak organizovat práci výborů představenstva a dozorčí rady? Inspirujte se vzorovými statuty výborů, jak je doporučuje Evropská komise v dokumentu 2005/162/ES
 • Lepší jsou lepší - 18.4.2007 - Úroveň corporate governance se dá vyčíslit. Stejně jako její souvislosti.

Leaders Magazine

       Women in Corporate Governance 6/2011 - it aims to create a platform that supports women's career advancement towards the highest managerial positions... >>>

 

Pro Transparency international

 • Studie o aplikaci nástrojů managementu etiky v organizacích - leden 2007 - zpráva je k dispozici na stránkách Transparency International nebo ve formátu pdf zde »» 

 

Pro VŠEM

 • Kavalíř, P.: (2006) Hodnocení corporate governance v České republice. Working Paper CES VŠEM No. 14/2005 celá zpráva
 • Žák, M., Kadeřábková, A., Kavalíř, P.: Kvalita institucionálního prostředí. In: Konference Konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky - stav a perspektívy (sborník), Bratislava, EÚ SAV 2006, s. 62-86. ISBN 80-7144-148-1.  celý článek zde »»  Corporate governance
 • Žák, M., Kavalíř, P.: Seminář ČSE a CES VŠEM – institucionální kvalita - zpráva zde »»»»

 


 

Jana Klírová - Corporate governance - správa a řízení společností, Management press, ISBN 80-7261-052-X


Ojedinělá publikace přední české konzultantky se zaměřuje na předpoklady efektivnosti každodenních činností členů správních orgánů (představenstev a dozorčích rad) podniků, jejich účinné interakce s výkonným managementem, vlastníky či investory a dalšími zainteresovanými zájmovými skupinami, aby společně naplňovali to, čemu se říká řádná správa korporací. V neposlední řadě zdůrazňuje nutnost rozvoje individuálních kompetencí členů správních orgánů formou specializované přípravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic