top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy Struktura programu Systém certifikace Termíny, cena, registrace NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program studia administrace správy obchodních společností  

Company Secretary


Národní certifikační program studia administrace správy obchodních společností je program šitý na míru corporate governance professionals čili tajemníkům obchodních společností, tajemníkům správních orgánů - všem, kteří zastávají nebo v rámci corporate office podporují tuto náročnou pozici. Program vychází z dlouholetých praktických zkušeností tajemníků sdružených v Czech Institute of Company Secretaries (CITOS) a je doplněn o požadavky členů představenstev a dozorčích rad. Jedná se o jediný takto komplexní program v ČR. Již 7 úspěšných ročníků

 


"Po mnoha letech diskusí, vzdělávacích a rozvojových aktivit, se postupně podařilo definovat obsah a rozsah profese tak, jak je obvyklá v současné mezinárodní praxi. Národní certifikační program administrace správy společností byl a stále bezesporu je klíčovým pro rozvoj best practice administrace správy v ČR.....“
Ing. Vladimír Brož, MBA, LLM prezident Českého institutu tajemníků obchodních společností a ex vice-Company Secretary Telefonica O2

"CGPartners představují skvělou kombinaci předávaní odborného know-how a „best-practice“ z oblasti Corporate Governance s praktickou výměnou zkušeností účastníků/členů správních orgánů a vedení společností z nejrůznějších oblastí naší společnosti.Perfektní organizace, profesionální přístup, příjemná atmosféra, individuální, hluboce lidský přístup a flexibilita při řešení potřeb klientů...."
Patricie Bulvasová Plášková - tajemnice, Česká Spořitelna, a.s.


 

CGPartners je tvůrcem a garantem tohoto úspěšného programu, kterým od roku 2005 prošly již desítky tajemníků a členů kanceláří správních orgánů.

Program:
  • přináší komplexní přípravu pro zvládnutí administrace corporate governance ve všech jejich dimenzích ovlivňujících rozvoj řádné praxe správy v národním i mezinárodním kontextu
  • je určený všem corporate governance professionals - pro tajemníky společnosti (company secretary), tajemníky správních orgánů, všem kdo budou působit v kanceláři správy společnosti i všem interním auditorům a kontrolorům, kteří mají či budou mít administraci správy ve své gesci .
  • je založen na individuálním přístupu k účastníkům
  • přináší praktická řešení šitá na míru účastníkům
  • řeší konkrétní problémy každodenní praxe administrace správy

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic