top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy Struktura programu Systém certifikace Termíny, cena, registrace NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program studia administrace správy společností

 

MODUL I ÚVOD DO CORPORATE GOVERNANCE A ADMINISTRACE CG

Jednodenní modul zaměřený na uvedení do problematiky správy a řízení společností. Seznámíte se s klíčovými koncepty a událostmi, které formovaly současnou corporate governance. Získáte přehled o modelech správy, o roli tajemníka, o korporačních dokumentech, jejich přípravě, vnitřní logice a interpretaci pro tajemníka. Osvojíte si správní procesy a jejich administraci.

 

MODUL II PRÁVNÍ ASPEKTY ADMINISTRACE CORPORATE GOVERNANCE

Jednodenní modul zahrnující problematiku základních zákonných i podzákonných norem ovlivňujících corporate governance a její administraci v ČR a Evropě. Témata jsou zaměřena na odpovědnosti, povinnosti, práva a bezpečí členů správních orgánů, na povinnosti tajemníka z toho vyplývající např. úkoly tajemníka pro kapitálový trh, volby členů DR volených zaměstnanci, úkoly při tvorbě výroční zprávy či reportingu. Získáte přehled o stávajících i připravovaných směrnicích EU a o trendech, které budou ovlivňovat corporate governance v budoucnu.

  

MODUL III BOARD AT WORK - PROCESY SPRÁVY A JEJICH NÁSTROJE

Jednodenní modul Vás provede procesy správy a jejich nástroji, včetně IT řešení, manuálu člena správního orgánu, organizace práce tajemníka či servisu pro neexekutivní členy správních orgánů. Seznámíte s požadavky na správnou administraci správních procesů i přidanou hodnotou company secretary. Dozvíte se jakým způsobem rozvíjet personalistiku správních orgánů i jakým způsobem hodnotit práci uvnitř správních orgánů.

 

MODUL IV SILOVÁ POLE SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE TAJEMNÍKA

Jednodenní modul zaměřený na sociálně psychologickou problematikou správy a řízení společností. Na praktických příkladech se naučíte identifikovat silové pole správního orgánu, jak mu porozumět a jak ho využít v administraci správy. Seznámíte se s klíčovými osobnostními charakteristikami členů správních orgánů a specifiky jednání malých sociálních skupin. Rozvinete svoji schopnost porozumět sociálně psychologickým fenoménům uvnitř i vně správních orgánů. Osvojíte si nástroje pro eliminace potenciálních konfliktů. Seznámíte se s best practice role tajemníka v oblastech integrity, etiky, compliance . Získáte přehled o funkčních nástrojích a postupech pro ovládání rizik etických selhání v pracovním chování a obchodním.

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE >>> 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic