top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy Struktura programu Systém certifikace Termíny, cena, registrace NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

 

Národní certifikační program studia administrace správy společností

Příprava je rozložena do čtyřech jednodenních modulů. Kreditní osvědčení získají účastníci po absolvování každého výcvikového modulu. Národní certifikát o studiu administrace správy společností bude udělen certifikační komisí CGPartners po absolvování přípravy a přijetí závěrečné práce - souboru aplikačních výstupů realizovaných ve společnosti účastníka.


Metodika, učební pomůcky a didaktická technika

Pro každý seminář je zpracovaný minutový scénář s didaktickou a pedagogickou složkou. Zahrnuje výklad ke každému tématu, řízenou diskusi k danému tématu, řešení případových studií v malých skupinách s využitím různých technik a individuální řešení otázek k tématických okruhům, zpracování kontrolních dotazníků se zpětnou vazbou o výsledcích a individuální a skupinové presentace řešení. Účastníci obdrží veškeré studijní materiály, testy, dotazníky, case studies i vzorové dokumenty okamžitě použitelní pro každodenní praxi. V jednotlivých modulech vystoupí zvaní hosté z praxe, certifikovaní tajemníci/ce, členové dozorčích rad či administrátoři procesů corporate governance. 

Podmínky certifikace:
Studium v Programu je nezástupné. Podmínkou certifikace je absolvování plné čtyřy výukové/výcvikové dnů přípravy. V případě absence lze nahradit zameškaná témata v následujícím ročníku Programu. Ve studijní skupině je z důvodu zachování maximální interakce a efektivity omezen počet na max. 10 účastníků. 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic