top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy Struktura programu Systém certifikace Termíny, cena, registrace NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program studia administrace správy společností

Příprava je rozložena do čtyřech jednodenních modulů. Příprava probíhá v Burzovním paláci, Rybná 682/14, Praha 1 v prostorách společnosti CG Partners. Studium v Programu je nezástupné. V případě absence lze nahradit zameškaná témata zdarma s následující skupinou Programu.

 

Cena za jeden modul je: 15.700 Kč bez DPH

Cena za jeden modul při objednání celého programu je: 13.700 Kč bez DPH

 

Termínový kalendář Programu : informujte se na office@cgp.cz

JEDNOTLIVÉ MODULY PROGRAMU 2012

TERMÍN

Modul I – CORPORATE GOVERNANCE A ADMINISTRACE SPRÁVY

Modul II - PRÁVNÍ ASPEKTY ADMINISTRACE CORPORATE GOVERNANCE


Modul III - OPERATIVA - PROCESY SPRÁVY A JEJICH NÁSTROJE


Modul IV – SILOVÁ POLE SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE TAJEMNÍKA


Program nabízíme i jako in-company.

  pro více informací kontaktujte office@cgp.cz

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic