top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance Právní aspekty corporate governance Director Extra 1x1px

Director Extra 

Vzdělávací a rozvojový program určený k rychlému up-datu a up-gradu znalostí členům správních orgánů (členové představenstev a dozorčích rad) a manažerům správních procesů akciových společností (tajemníci, interní auditoři, specialisté řízení rizik a HR specialisté zaměření na firemní kulturu a etiku). Program je rozdělen do dvou modulů.

Director Extra (1)

intenzivní dvoudenní seminář, ve kterém se účastníci první den seznámí s aktuální vývojem v corporate governance jak v ČR, tak i v kontextu EU, s novinkami v právní úpravě, v praktických postupech a praktickým souhrnem zkušeností ze správy předních úspěšných společností. Druhý den je věnován tématu firemní kultury, etiky a rozvoje společenské odpovědnosti firem. Účastníci se seznámí s praktickými pracovními postupy i s výsledky projektů rozvoje managementru firemní kultury ve společnostech, které jsou součástí české i globální ekonomiky. Program je velmi interaktivní a zahrnuje praktické příklady i případové studie.

Director Extra (2)

intenzivní dvoudenní seminář, ve kterém se účastníci seznámí s aktuálním vývojem interního auditu, jeho metodami a postupy, synergiemi s ostatními komponentami corporate governance, jako je řízení rizik a compliance systémy. Změny v právních úpravách jak v nadnárodním kontextu (Sarbanes-Oxley Act, Doporučení EU ke corporate governance, Directivy EU a pro bankovní sektor např. Basel II) přináší nové výzvy, na které se musí důkladně připravit nejen nadnárodní společnosti, ale i společnosti, jejichž bezpečný růst vyžaduje podporu a důvěru investorů. Odborníci v těchto oblastech nejsou na trhu práce k dispozici a proto je pro akciové společnosti výhodné, když si připraví odborníky sami.

informace&rezervace office@cgp.cz

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic