top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance Struktura programu Podmínky certifikace Termíny&cena & registrace NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program studia corporate governance - Director


Správní orgány akciových společností přestaly být klidným a bezpečným přístavem, kde na manažery nefouká. Členové představenstev a dozorčích rad jsou podrobováni nemilosrdnému tlaku osobní odpovědnosti, transparence a výkonu, za profesní či etická selhání jsou souzeni, vracejí bonusy vyplacené v „dobrých časech“. Správa společností globálně probíhá v kvalitativně nových podmínkách s čímž souvisí i prosazovaní žen do správních orgánů. Tlak  na průhlednou a odpovědnou správu zesilují nejen legislativní úpravy, ale i pozornost, kterou práci správních orgánů společností věnují media. Uspějí pouze ti, kteří kromě své manažerské odbornosti ovládnou procesy corporate governance tak, že se stanou významnou konkurenční výhodou

CGPartners je tvůrcem a garantem tohoto úspěšného programu, kterým od roku 2004 prošly již stovky členů správních orgánů. Program jako jediný svého druhu v ČR získal akreditaci MŠMT.


Národní certifikační program corporate governance:

  • vzdělávací program ušitý na míru pro současné i budoucí členy představenstev a dozorčích rad přináší komplexní přípravu pro zvládnutí procesů corporate governance ve všech jejich dimenzích ovlivňujících rozvoj podnikání v prostředí dynamických změn
  • manažerům na úrovni B-1 umožní lépe vnímat a řešit požadavky a úkoly, které jsou správními orgány vyžadovány
  • seznamuje účastníky s aktuálními požadavky best practice, požadavky regulátorů i požadavky vyplývajících ze směrnic EU a lokální legislativy s předstihem informuje a připravuje účastníky na nové trendy, metody a nástroje pro řádnou praxi corporate governance 
  • formuje klíčové způsobilostí pro výkon funkce člena správního orgánu jako dlouhodobou konkurenční výhodu
  • poskytuje účastníkům celé spektrum materiálů a dokumentů okamžitě aplikovatelných v jejich každodenní praxi 
  • zaručuje individuální přístup - počet účastníků ve skupině je omezen
  • je komplexní, obsahově i metodicky ucelený akreditovaný program s ověřenou kvalitou

Co o programu řekli absolventi:


„Měl jsem příležitost poznat práci Jany Klírové a Petra Kavalíře při kurzu Corporate Governance. Oceňoval jsem jejich profesionalitu a věrohodnost s jakou přinášeli své zkušenosti do naší společné práce. Podařilo se jim vytvořit tvůrčí prostředí a atmosféru důvěry mezi účastníky školení a výsledek předčil moje očekávání. Děkuji.“
Daniel Patka, Chairman of the board of directors IVECO Czech Republic, a.s.

„První kurs u CG Partners jsem absolvoval před více než 5 lety a od té doby jsem možnost rozšířit své dovednosti s nimi využil mnohokrát. Výsledkem je má větší jistota při plnění úkolů člena dozorčí rady a posílení mého podílu na činnosti celého týmu, což velice oceňuji. Velkou výhodou kursů je výměna zkušeností s ostatními účastníky, poznání prostředí jiných firem a získání nadhledu a širšího kontextu při řešení řady záležitostí nejen v dozorčí radě a i v mé pracovní pozici. Příjemným a užitečným benefitem je možnost konzultací s Janou a Petrem.“
Pavel Herštík, Member of the Supervisory Board Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

„Bylo mi umožněno účastnit se seminářů a celého vzdělávací programu Corporate Governance pod vedením Jany Klírové a Petra Kavalíře.Profesionální přístup nejen Jany a Petra, ale i všech hostů byl fascinující a zkušenosti získané na kurzu mně osobně velmi pomohly orientovat se v roli členky dozorčí rady České spořitelny a.s. Vše bylo vždy perfektně zorganizované, jednotlivé semináře na sebe navazovaly a i systém "zápočtů" a závěrečné práce byl velmi smysluplný. Právě příprava závěrečné práce přinesla hodně inspirativních nápadů do mojí práce , jak v dozorčí radě, tak i do práce manažerské . Všem patří mé upřímné poděkování.“
Jolana Dyková, členka Dozorčí rady Česká spořitelna a.s.

"Passing courses with CG Partners gives you not only a good feeling that you have learnt something new but brings you on higher level of thinking in terms of corporate governance. Corporate governance introduced by CG Partners is comprehensive and practical discipline which doesn’t represent just rules or guidelines but a system for corporate thinking and behavior. Courses with CG Partners are worth to be passed by any person acting in business administration across any corporate structure."

Václav Hrach, Chairman of the board of directors MVV Energie CZ, a.s.


 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic