top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance Struktura programu Podmínky certifikace Termíny&cena & registrace NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Metodika, učební pomůcky a didaktická technika

Pro každý modul je zpracovaný minutový scénář s didaktickou a pedagogickou složkou. Zahrnuje výklad ke každému tématu, řízenou diskusi k danému tématu, řešení případových studií s využitím různých technik a individuální řešení otázek k tématických okruhům, zpracování kontrolních dotazníků se zpětnou vazbou o výsledcích a individuální a skupinové presentace řešení. Účastníci obdrží veškeré studijní materiály, testy, dotazníky, case studies i vzorové dokumenty okamžitě použitelné pro každodenní praxi. V jednotlivých modulech vystoupí zvaní hosté z praxe, členové představenstev, dozorčích rad či administrátoři procesů corporate governance. Semináře se konají v prostorách CG Partners v Burzovním paláci, Rybná 682/14, Praha 1.

Podmínky certifikace:
Studium v Programu je nezástupné. Podmínkou certifikace je absolvování 7 dnů přípravy v pevných termínech. V případě absence lze nahradit zameškaná témata v následujícím ročníku Programu zdarma. Počet účastníků je ve studijní skupině  z důvodu zachování maximální interakce a efektivity omezen . 

zájem, rezervace, cena »»»»

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic