top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance Struktura programu Podmínky certifikace Termíny&cena & registrace NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program corporate governance


Modul I ÚVOD DO PROBLEMATIKY CORPORATE GOVERNANCE

Modul zaměřený na uvedení do problematiky správy a řízení společností. Seznámíte se s klíčovými koncepty a událostmi, které formovaly současnou corporate governance. Získáte přehled o modelech správy, struktuře správního orgánu i kritériích pro volbu či změnu struktury corporate governance.

 

Modul II PRÁVNÍ ASPEKTY CORPORATE GOVERNANCE

Modul zahrnující problematiku základních zákonných i podzákonných norem ovlivňujících corporate governance v ČR. Témata jsou zaměřena na odpovědnosti, povinnosti, práva a bezpečí členů správních orgánů. Součástí modulu jsou konkrétní domácí i zahraniční judikáty a jejich interpretace. Získáte přehled stávajících i připravovaných směrnicích EU a o trendech, které budou ovlivňovat corporate governance v budoucnu.

 

Modul III BOARD AT WORK - PROCESY SPRÁVY A JEJICH NÁSTROJE

Modul Vás provede procesy správy a jejich nástroji, včetně kritérií pro volbu struktury, dělbu pravomocí a odpovědností. Seznámíte s požadavky na správnou administraci správních procesů i přidanou hodnotou company secretary. Dozvíte se jakým způsobem rozvíjet personalistiku správních orgánů i jakým způsobem hodnotit práce uvnitř orgánů. 

 

Modul IV KULTURÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE ČLENŮ SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Modul Vás provede sociálně psychologickou problematikou správy a řízení. Na praktických příkladech se naučíte identifikovat klíčové osobnostní charakteristiky členů správních orgánů a specifika jednání malých sociálních skupin. Rozvinete svoji schopnost efektivního vedení zasedání představenstva i dozorčí rady i nástroje pro eliminace potenciálních konfliktů. Zahrnuje aktuální ověřené metody a postupy pro rozvoj zodpovědného leadershipu správních orgánů. Získáte funkční nástroje postupy pro ovládání rizik etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání i pro efektivní správu a rozvoj firemní kultury, etiky a compliance.

 

Tématicky moduly nesuplují klasické manažerské vzdělávání (např. MBA), ale doplňují ho a pokrývají všechny oblasti řádné praxe corporate governance.

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic