top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance Struktura programu Podmínky certifikace Termíny&cena & registrace NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance 1x1px

Národní certifikační program studia corporate governance

Příprava je rozložena do čtyřech dvoudenních modulů. Příprava probíhá v Burzovním paláci, Rybná 682/14, Praha 1 v prostorách společnosti CG Partners. Studium v Programu je nezástupné. Podmínkou certifikace je absolvování plných 7 výukových/výcvikových dnů přípravy (z celkových 8 dnů) v pevných termínech a zpracování závěrečného Aplikačního projektu. 

V případě absence lze nahradit zameškaná témata zdarma s následující skupinou Programu. Účastnický poplatek za celý program včetně všech studijních materiálů a celodenního občerstvení je 94.000Kč bez DPH. .

 program je možné realizovat i jako in-company 

JEDNOTLIVÉ MODULY PROGRAMU: TERMÍN

Úvod do corporate governance

office@cgp.cz

Právní aspekty obchodních společností a corporate governance  ČR, EU

office@cgp.cz

Board at work – procesy správy a jejich nástroje

office@cgp.cz
Board at work - sociálně psychologické aspekty práce členů správních orgánů office@cgp.cz

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic