top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance Struktura programu Systém certifikace Termíny&cena 1x1px

Národní certifikační program studia managementu kultury, etiky a compliance organizací - manažer kultury, etiky 


Izolované snahy o prosazení řízení nefinančních behaviorálních rizik, selhání pracovního chování, obchodního jednání a compliance nebývají efektivní pokud nejsou zasazeny do rámce organizační kultury. Připravili jsme pro Vás Národní certifikační program studia managementu kultury, etiky a compliance organizací, který přináší efektivní, transparentní a dlouhodobě udržitelný rámec pro omezení rizik etických selhání v pracovním chování a obchodním jednání. Naučíme vás jak efektivně ovládnout management kultury, etiky a compliance organizací, tak aby byl významnou konkurenční výhodou vaší společnosti.
 

Program přináší komplexní vzdělání a rozvoj manažerů v oblasti firemní kultury, etiky a compliance pro přípravu a zvládnutí implementace projektů rozvoje etiky ve všech jejich dimenzích ovlivňujících rozvoj podnikání, státní správy i neziskových organizací. Formuje klíčové způsobilostí absolventů jako dlouhodobou konkurenční výhodu. 

 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic