top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance Struktura programu Systém certifikace Termíny&cena 1x1px

Národní certifikační program managementu kultury, etiky a compliance

 

MODUL I KULTURA A ETIKA ORGANIZACÍ

Dvoudenní modul zaměřený na úvod do problematiky kultury a etiky organizací. Seznámíte se s klíčovými aspekty organizační kultury a s dopady deformací etiky a kultury pracovního chování a obchodního jednání na výkonnost organizace. Na konkrétních příkladech bude demonstrována operacionalizace kultury a etiky a efektivních programů uplatňovaných v praxi.

 

MODUL II PRÁVNÍ RÁMEC ETIKY ORGANIZACÍ - ČR/EU

Dvoudenní modul zaměřený na právní aspekty problematiky kultury a etiky organizací. Seznámíte se právním rámcem v ČR i EU, požadavky best practice i regulátorů, s dopady a transpozicí směrnic a doporučení EU v oblasti kultury, etiky a compliance. Na konkrétních judikátech bude demonstrována operacionalizace kultury a etiky v praxi.

 

MODUL III PROJEKT ROZVOJE ORGANIZAČNÍ KULTURY, ETIKY A JEHO IMPLEMENTACE

Dvoudenní modul zaměřený na tvorbu a implementaci projektu rozvoje firemní kultury a etiky. Na organizační strukturu správy společností i na začleňění a efektivní administraci managementu firemní kultury a etiky v praxi. Praktické příklady a ukázky z ICT nástrojů používaných v praxi domácích i nadnárodních společností.

 

MODUL IV ORGANIZAČNÍ KULTURA - CSR, DIVERSITA, VALUES BASED LEADERSHIP, KULTURÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRÁCE

Dvoudenní modul Vás provede sociálně psychologickou problematikou managementu kultury a etiky organizací včetně jejích crosskulturálních aspektů. Na praktických příkladech se naučíte identifikovat klíčové kulturální charakteristiky napříč organizací. Naučíte se rozpoznávat a reagovat na etická dilemata v rozhodování. Připraví Vás na vybudování a rozvoj efektivního interního vzdělávacího programu etiky a compliance. Naučíte se používat efektivní nástroje pro měření rozvoje firemní kultury a etiky i pro stanovení pravděpodobnosti rizika selhání v pracovním chování a obchodním jednání.
 

Více informací&rezervace>>>>

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic