top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance Struktura programu Systém certifikace Termíny&cena 1x1px

Studium v Programu je nezástupné. V případě omluvené absence lze nahradit zameškaná témata a chybějící kredity účastí v následujícím běhu Programu či dle dohody individuálně.

Odborný garant programu

Petr Kavalíř, MBA, PhD. - managing partner CGPartners. Od roku 2004 vede poradenské projekty managementu firemní kultury a corporate governance. Přednáší v certifikačních programech z oblasti corporate governance, firemní kultury, ethics&compliance a administrace správy společností. Globální zkušenost získal při dvouleté výzkumné práci v Nicolas C. Petris Center on Health Care Markets and Consumer Wellfare at University of California Berkeley, USA. Více než rok působil i také na Hebrew University of Jerusalem, Izrael v týmu prof. Schwartze při výzkumu hodnotových preferencí. Přednáší na kongresech a konferencích v USA, Evropě i Asii. Je certifikovaným poradcem globální sítě poradců Cultural Transformation Tools, členem International Association of Cross Cultural Psychology. Je členem výkoného výboru Českého institutu tajemníků obchodních společností a členem CSR committee British Chamber of Commerce in the Czech Republic.

Hlavní lektor:
Ing. Jana Klírová – autorka a lektorka Národního certifikačního programu studia corporate governance a Národního certifikačního programu administrace správy obchodních společností a dlouhé řady vzdělávacích programů pro členy správních orgánů, s více než patnáctiletou praxí ve vzdělávání a poradenství v oblasti corporate governance.

Odborní lektoři:

Ing. Vladimír Brož, MBA,LLM prezident Českého institutu tajemníků obchodních společností

Mjr.,Doc., MUDr. Jan Vevera, Ph.D

a další hosté z praxe.

Metodika, učební pomůcky a didaktická technika

Každý modul zahrnuje výklad k danému tématu, řízenou diskusi k danému tématu, řešení případových studií v malých skupinách s využitím různých technik a individuální řešení otázek k tématickým okruhům, zpracování kontrolních dotazníků se zpětnou vazbou o výsledcích a individuální a skupinové presentace řešení. Semináře se konají v prostorách CG Partners, umožňují intenzivní tvůrčí práci a výměnu zkušeností účastníků. Na podporu vzdělávacího procesu je používané nejmodernější technické vybavení.Ve studijní skupině je z důvodu zachování maximální interakce a efektivity omezen počet účastníků .  

informace&rezervace >>>

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic