top dekor
česky english version
Corporate governance v praxi NCP - corporate governance NCP - administrace správy NCP - kultury, etiky a compliance Struktura programu Systém certifikace Termíny&cena 1x1px

 

Národní certifikační program managementu kultury, etiky a compliance

Příprava je rozložena do čtyřech dvoudenních modulů. Studium v Programu je nezástupné. Podmínkou certifikace je absolvování plných 7 výukových/výcvikových dnů přípravy (z celkových 8 dnů) v pevných termínech a zpracování závěrečného Aplikačního projektu. 

V případě absence lze nahradit zameškaná témata zdarma s následující skupinou Programu. Účastnický poplatek za celý program včetně všech studijních materiálů a celodenního občerstvení je 94.000Kč bez DPH.

 

program je možné realizovat i jako in-company

Jednotlivé moduly Termín
Modul I – Kultura a etika organizací office@cgp.cz
Modul II - Právní rámec etiky organizací office@cgp.cz
Modul III - Projekt rozvoje kultury, etiky, compliance a jeho implementace office@cgp.cz

Modul IV – Assessment firemní kultury, sociálně psychologické aspekty práce 

office@cgp.cz

 

 

 

 

 

Pro termíny dalších připravovaných programů kontaktujte tým CGPartners office@cgp.cz 

1x1px
vstup pro partnery | copyright © CG Partners s.r.o., stránky využívají redakční systém Atlantic